DSGVO – BEWERBUNGSTEXT

BEWERBUNGSFORMULAR FÜR BETROFFENE PERSONEN ZUR AUSÜBUNG IHRER RECHTE IM RAHMEN DES GESETZES NR. 6698 ÜBER DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Im Rahmen des Gesetzes Nr. 6698 über den Schutz personenbezogener Daten können Sie, damit Ihre Anfrage als betroffene Person von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen erfüllt werden kann, das nachstehende Bewerbungsformular klar und vollständig ausfüllen und es mit feuchter Unterschrift an „Kartaltepe Mah. İncirli Caddesi Limon Çiçeği Sokak No. 1 Bakırköy-İstanbul“ persönlich, durch einen Notar oder per Einschreiben mit Rückschein senden.

Ihr Antrag wird spätestens innerhalb von 30 Tagen beantwortet. Bei Problemen oder Unzulänglichkeiten in den von Ihnen eingereichten Informationen und Unterlagen werden Sie kontaktiert und die Informationen und Unterlagen werden Sie aufgefordert, die Informationen und Unterlagen zu vervollständigen und an uns weiterzuleiten. Die in Artikel 13/2 des Gesetzes festgelegte Frist von dreißig (30) Tagen für die Bearbeitung des Antrags wird ausgesetzt, bis uns die Informationen und Unterlagen vollständig vorliegen.

Um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu gewährleisten, hat INTERLIVA das Recht, zusätzliche Dokumente und Informationen (Personalausweis oder Führerschein oder Kopie des Reisepasses usw.) zur Identifizierung und Autorisierung anzufordern.

Die Informationen und Dokumente, die Sie in diesem Formular angeben, werden angefordert, um Ihre Beziehung zu uns genau zu bestimmen und Ihnen innerhalb der gesetzlichen Frist eine vollständige Antwort zu geben.

  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

  Adınız Soyadınız

  T.C Kimlik No:

  Cep Telefonu:

  Adres:

  E-posta:

  Tarafımız ile Olan İlişkiniz:

  Hasta, Hasta Adayı, Danışan için:

  En son alınan hizmet, etkinlik içeriği:

  Tarihi:

  Çalışan/Eski Çalışan/Aday için

  Çalışma dönemi (yıl):

  Adaylar için başvuru yılı:

  İş Ortaklarımız için

  Firma adı:

  İşbirliği konusu:

  BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md.11)

  Aşağıda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olan INTERLIVA ‘dan veri
  sahibi olarak talep edebileceğiniz haklar belirtilmiştir. Seçtiğiniz haklara göre veri sorumlusu talebinizi değerlendirerek yasal
  süre içerisinde yazılı olarak sizlere iletecektir.

  Talep No

  Talep Konusu (İlgili Bölümü İşaretleyiniz)

  1 KVKK Md.11/1-a

  2 KVKK Md.11/1-b

  3 KVKK Md.11/1-c

  4 KVKK Md.11/1-ç

  5 KVKK Md.11/1-d

  6 KVKK Md.11/1-e

  TALEBİNİZ (Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz.)

  7 KVKK Md.11/1-f

  8 KVKK Md.11/1-f

  9 KVKK Md.11/1-g

  10 KVKK Md.11/1-ğ

  Ayrıca KVKK da sayılan yukarıda belirtilen taleplere ek olarak Avrupa birliği vatandaşı ya da GDPR uygulama alanında olan ilgili kişiler açısından GDPR hükümleri kapsamında aşağıdaki haklar mevcuttur.

  11 GDPR m.17

  12 GDPR m.18

  13 GDPR m.20

  TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

  Yukarıda belirttiğiniz talep ya da talepler hakkında yapmak istediğiniz ek açıklamayı iletiniz.

  EKLER

  EKLER Başvurunuzla ilgili belge var ise belirterek bir örneğini form ekinde iletiniz.

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesinde düzenlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veri sahibinin haklarının icrası ve bu çerçevede veri sorumlusu olan INTERLIVA tarafından Kanunun 13.maddesi uyarınca değerlendirme yapılabilmesi için talebinizin konusuna göre gereken bilgi ve belgeleri tarafımıza sağlamanız gerekmektedir.

  Örneğin; yukarıda talep No: 5 de belirtildiği gibi Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizin düzeltilebilmesi için kişisel verinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri (Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport fotokopisi, ikametgâh belgesi vb.) tarafımıza sağlamanız gerekmektedir.

  BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md.13)

  Veri Sorumlusu sıfatıyla INTERLIVA’ya yapmış olduğum işbu başvurumun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

  İşbu toplam “Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları için Başvuru Formu toplam 4 sayfadan oluşmaktadır.

  Başvuruda bulunan ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi)

  Adı Soyadı:

  Başvuru Tarihi:

  İmza