Burun Estetiği

Burun Estetiği Nedir?

Burun, yapısal özellikleri bakımından yüz bölgesinde en çok dikkat çeken organdır. Bu sebeple, şekli, boyutu ve yüz bölgesiyle uyumu görsel açıdan oldukça önem arz eder.

Tıp literatüründe rinoplasti olarak adlandırılan burun estetiği ameliyatı, plastik cerrahi operasyonları içerisinde en sık başvurulan estetik uygulamalardan bir tanesidir. Rinoplasti prosedüründe, nefes ve koku alma fonksiyonuna zarar vermeden burnun yüz bölgesiyle uyumlu olacak ve hastayı tatmin edecek şekilde boyutlandırılması ve yeniden yapılandırılması hedeflenir. Hasta açısından bakıldığında ise, temel motivasyon estetik kaygıların giderilmesidir.

Burun estetiği ameliyatını gerektiren ya da düşündüren başlıca nedenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Doğuştan gelen burun yapısı bozukluklarının giderilmesi
  • Kaza, yaralanma, darbe vb sebeplerle oluşan deformitlerin onarılması
  • Nefes alma güçlüklerinin tedavi edilmesi
  • Kişisel tercihler

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği ameliyatı estetik beklentilerle ya da nefes ve koku alma sorunlarının giderilmesinde başvurulan cerrahi bir seçenektir. Hangi gerekçeyle tercih ediliyor olursa olsun, yüz şeklini değiştirme potansiyeline sahip olan bu operasyonun; karar aşamasından, ameliyat sonrası iyileşme aşamasına kadar olan tüm ana ve ara süreçlerinin, etik değerlere sahip ve bu alanda uzmanlaşmış bir cerrah tarafından yönetilmesi ve gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. Dolayısıyla, telafisi güç ya da mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşmamak için ilk adım, burun estetiği ameliyatları konusunda deneyim, bilgi ve beceri sahibi bir doktor araştırmak olmalıdır. Hasta ve doktor arasında gerçekleşecek ilk görüşmede, burun estetiği ameliyatı olmak isteyen kişinin kronik hastalıkları olup olmadığı, varsa düzenli olarak kullandığı ilaçlar, daha önce herhangi bir ameliyat geçirip geçirmediği gibi bilgilerden oluşan genel sağlık hikayesi dinlenir. Fiziki muayene ve kan testlerinin sonuçlarına göre, kişinin rinoplasti için uygun bir aday olup olmadığına karar verilir.

Burun estetiği prosedürü; yüz bölgesinin yapısal özellikleri, burun anatomisi, kişinin talep ve beklentileri detaylı bir şekilde analiz edilerek planlanır. Kemik ve kıkırdak yapıdan oluşan burun; küçültme, büyütme, uç veya köprünün şeklini değiştirme, kanatlardaki açıklıkların daraltılması gibi işlemlerle yüz bölgesinde yeniden yapılandırılır. Amaç ve beklentiler gözetilerek kişiselleştirilmiş olan burun estetiği operasyonları lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Duruma göre hastayı rahatlatmak ve stresi azaltmak amacıyla hafif cerrahi operasyonlarda sıkça ve güvenle tercih edilen intravenöz sedasyon yöntemi de kullanılabilir.

Burun estetiği ameliyatlarında açık ya da kapalı rinoplasti teknikleri kullanılır.

  • Açık Rinoplasti Tekniği: Genel olarak burnun kıkırdak yapısındaki şekil bozuklukları, kemerli burun gibi görsel bozuklukların düzeltilmesinde başvurulan bir yöntemdir. Burun deliklerinin alt ve orta kısmından kesi yapılarak gerçekleştirilir. Açık rinoplasti yöntemiyle gerçekleşen prosedür, şekil bozukluklarının düzeltilmesinin yanı sıra burun fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde de etkilidir.
  • Kapalı Rinoplasti Tekniği: Bu yöntemde ise kesi yapılmayacağı için, her hangi bir dikiş izi meydana gelmez. Burun deliklerinin içerisinden yapılan işlemde iyileşme süreci açık burun estetiği ameliyatlarına göre daha kısadır. Burun kanatlarının küçültülmesi, kemerli görünümün düzeltilmesi, burun ucu kaldırma gibi görsel şikayetlerin giderilmesinde avantajlı bir seçenektir.

Enfeksiyon riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da ameliyat sonrası yara bakımıdır. Doktorun yönergeleri titizlikle takip edilmeli, hijyen şartı göz ardı edilmeden yara bakım prosedürü uygulanmalıdır.

Burun Estetiği Ameliyatında İyileşme Süreci Nasıldır?

Burun estetiği ameliyatlarıyla ilgili en büyük yanılgı iyileşme sürecinin uzun ve meşakkatli olduğu yönündedir. Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahinin en çok merak uyandıran, ilgi duyulan, üzerinde çalışmalar yapılan, her geçen gün daha başarılı sonuçlar sunan ve teknolojik gelişmelerden en çok beslenen alanlardan bir tanesi olduğu unutulmamalıdır. Tüm estetik prosedürlerde olduğu gibi, burun estetiği operasyonlarında da uluslararası sağlık kuruluşları tarafından onaylanmış ve etkinliği kanıtlanmış cerrahi yöntemler uygulanır. Bu sebeple, iyileşme sürecinin uzaması, işlem sonrası skar oluşumu gibi endişeler rafa kaldırılabilir.

Rinoplasti prosedüründe iyileşme süreci tercih edilen tekniğe bağlı olarak değişiklik gösterse de, hasta ameliyattan 1 hafta sonra iş hayatına dönebilir. İlk iki ya da üç hafta yorucu ve zorlayıcı aktivitelerden kaçınmalı, ameliyat bölgesi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalıdır. Yapılan burun estetiği ameliyatının tatmin edici sonuçlarını net olarak görebilmek için yaklaşık 1 yıllık bir sürecin göze alınması gerektiği unutulmamalıdır.

10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

Burun Estetiği Hakkında Diğer Detaylar

Rinoplasti için uygun görülen ve ameliyatına karar verilen hasta, operasyon öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan süreçlerle ilgili kapsamlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmeli, yan etki ve olası komplikasyonlara karşı uyarılmalıdır. Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi burun estetiği ameliyatında da işleme bağlı gelişen çeşitli komplikasyonlar oluşabilir. Bu riski minimize etmek için hastanın da ameliyat sonrası kişisel çabasına ve işbirliğine ihtiyaç duyulur.

Burun estetiği ameliyatları sonrasında meydana gelebilecek olası komplikasyonlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluşumu: Ameliyat sonrasında hijyene yeterince özen gösterilmemesi, doktorun operasyon sonrası bakım yönergelerine riayet edilmemesi enfeksiyon sonucunu doğurabilir.
  • 2 günden fazla devam eden kanamalar: İlk iki gün meydana gelen sonrasında rengi dönerek azalan kanamalar, burun estetiği operasyonları sonrası için normal kabul edilen bir durumdur. Ancak kanamalar 2 günü aşkın süre devam ediyorsa mutlaka ciddiye alınmalı ve doktor bilgilendirilmelidir.
  • Nefes alıp vermede sıkıntı: Burun estetiği ameliyatı sonrasında solunum güçlükleri yaşansa da geçici bir durumdur. Devam etmesi durumunda müdahale edilmesi gerekebilir.
  • His kaybı: İşinin ehli, alanında deneyimli, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen rinoplasti ameliyatı sonrası kalıcı his kaybı riski yoktur. Ameliyat bölgesinde işlem sonrası geçici his kaybı oluşur ve bu yan etki kısa sürede ortadan kalkar.