Kaş Kaldırma

Kaş Kaldırma Nedir?

Kaş, yapısı ve şekliyle yüz bölgesi için belirleyici bir estetik görseldir. Her ne kadar vücudumuzdaki işlevleriyle ilgili net ve kapsamlı bir bilgiye ulaşılamasa da, kaşlar yüz bölgesinde, duygu ve düşüncelerin dilsiz tercümanı unvanını hak edecek kadar baskın bir rol üstlenir. Hareket kabiliyeti özelliğiyle mimiklerin ana kumandası olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Kaşlar yüz bölgesine sağladığı bu görsel katkılarla, yüz estetiği alanında da ilgi odağı haline gelmiştir. Kaşlarla ilgili en sık yaşanan sorunlardan bir tanesi de kaş düşmesidir. Kaşların kuyruk kısımlarından başlayarak aşağıya doğru evrilmeleri, göz kapaklarında şişkin ve kırışık bir görünüme yol açar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte meydana gelebilen bu görsel deformasyon, daha yorgun ve yaşlı bir görünüme sebep olur. Yüz estetiği cerrahisinde, kaşların ve kaş çevresinin şekillendirilmesine ve bu alandaki hasarların giderilmesine yönelik birçok çözüm seçeneğine denk gelmek mümkündür.

Kaş Kaldırma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Yaşlanmanın görsel etkileri ilk olarak yüz bölgesinde gözlemlenir. Yaşla birlikte elastikiyetini kaybeden cilt sarkmaya ve kırışmaya başlar. Alın, kaş, göz kapağı ve göz çevresi bu sarkma ve kırışıklıklardan en çok etkilenen bölgelerdir. Kaş kaldırma ameliyatı ile bu alanlardaki deformasyonlar giderilerek bölgesel gençleştirme hedeflenir.

Kaş kaldırma ameliyatları, endoskopik kaş kaldırma ve klasik kaş kaldırma ameliyatı olmak üzere 2 farklı cerrahi yöntemle gerçekleştirilebilmektedir.

Endoskopik Kaş Kaldırma Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılır?

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatı, alın bölgesine kesi yapmaya gerek kalmadan yapılan bir ameliyattır. Saçlı deriye farklı noktalardan küçük delikler açarak yerleştirilen kameralar yardımıyla gerçekleştirilen endoskopik ameliyatın en büyük avantajı skar oluşma riskinin ortadan kalkmasıdır.

Klasik Kaş Kaldırma Ameliyatı Nedir?

Klasik yöntemle gerçekleştirilen kaş kaldırma ameliyatları daha çok ileri yaştaki kişilere ya da kaş düşmesi sorunuyla erken yaşta tanışmak zorunda kalan kişilere yapılabilmektedir. Bu yöntem aynı zamanda alın ya da şakak germe olarak da bilinmektedir. Gerek görülmesi halinde göz kapağı estetiğiyle bir arada yapılabilen bir operasyondur.

Kaş kaldırma ameliyatı planlanırken cerrah her iki teknik hakkında da hastayı detaylı olarak bilgilendirir ve yöntem hastanın istekleri, yaşı, sarkmanın derecesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir. Kaş kaldırma ameliyatlarında, genel anestezi, lokal anestezi veya intravenöz sedasyon gibi anestezi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı, ameliyat planlaması aşamasında hangi tekniğin kullanılacağına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilmektedir.

Kaş Kaldırma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Endoskopik Kaş Kaldırma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Endoskopik kaş kaldırma ameliyatları, alın veya şakak bölgesinde kesi oluşturmadan saçlı deri içerisinden yapılması sebebiyle yara izi endişelerini ortadan kaldıran bir estetik cerrahi uygulamadır. Uzun istirahat ve toparlanma süreci gerektirmemesiyle, operasyon sonrası hastanın günlük yaşantısına 1 – 2 gün içerisinde dönebilmesiyle, zaman tasarrufu avantajına sahiptir.

Klasik Kaş Kaldırma Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Alın veya şakak germe yöntemiyle yapılan klasik kaş kaldırma ameliyatlarında ise iyileşme süreci endoskopik tekniğe nazaran biraz daha uzun sürebilmektedir. Ameliyat sonrası kesi yerlerinde hafif kızarmalar ve morarmalar görülebilse de bu durumun zaman içerisinde hafiflemesi beklenir. Kesi kaynaklı oluşan skar izleri, hastanın cilt yapısının yara izi iyileşmesi potansiyeline göre bir süre sonra gözle görülemeyecek düzeyde silikleşmeye başlar.

Her iki ameliyat tekniğinde de hastanın ameliyat sonrası daha çabuk iyileşebilmesi için üzerine düşen bazı görevler vardır:

  • Ameliyat sonrası doktorun reçete ettiği ilaçları düzenli kullanmak
  • Oluşabilecek ödemler için buz kompresi uygulamak
  • İşlem sonrası bölgeye su değdirmemek
  • Baş bölgesi yüksek olacak şekilde bir uyku pozisyonu belirlemek
  • Pansuman gibi yara bakım uygulamalarında hijyen kurallarına özen göstermek
10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

Kaş Kaldırma Hakkında Diğer Detaylar

Cerrahi müdahalenin gerekli olmadığı ya da tercih edilmediği durumlarda yüz estetiği prosedürlerinin ameliyatsız çözüm seçenekleri de sorunun ciddiyetine göre tatmin edici sonuçlar sunmaktadır.

  • İple kaş kaldırma: Yüz germe estetiğinde sıkça kullanılan bu yöntem kaş kaldırma işleminde de başarılı sonuçlar veren bir uygulamadır.
  • Botoks uygulamaları: Kısa süreli, basit ve minimal yan etkilere sahip bir uygulamadır.
  • Dolgu yöntemi: Şakak bölgesine yapılan dolgu uygulamasıyla kaşlarda minimal bir kalkma sağlanabilir
  • Altın iğne: Fraksiyonel radyofrekans işlem esnasında altın iğneli başlıklar kullanılması sebebiyle altın iğne olarak da bilinir. Mikro iğneler aracılığıyla gerçekleştirilen bir uygulamadır.
  • Fokus Ultrason yöntemi: Ultrason ile cildin yenilenmesinin ve sıkılaşmasının sağlanması işlemidir.