Revizyon Saç Ekimi

Revizyon Saç Ekimi Nedir?

Revizyon saç ekimi, genel olarak daha önce saç ekimi yaptırmış, ancak tatmin edici görsel sonuçlara ulaşamamış kişiler tarafından talep edilen, ilk uygulama hatalarını telafi etmeye yönelik bir düzeltme prosedürüdür. Bunun yanı sıra, kaza, yaralanma, yanma gibi sebeplerle saç derisi ağır seviyede hasar görmüş hastalar için gerekli olabilen, ancak modern saç ekimi teknolojileri içerisinde güncelliğini ve etkinliğini kaybetmiş FUT tekniği kaynaklı skar izleri de revizyon ihtiyacına tabi olabilmektedir. Ancak en geçerli ve yaygın sebep, yapılan ilk işlemden duyulan memnuniyetsizliktir.

Saç ekimi yaptıran hastalar, doğal ve hacimli bir görünüm elde etmek isterler. Bu noktada hastanın beklentilerinin doğru ve gerçekçi bir seviyede dengelenmesi gerekir. Doğal görünüm, doğru bir teknik ve uygulamaya; hacimli saçlar ise, donör alandaki saçların kalitesine, yoğunluğuna ve ekilecek alanın elverişliliğine bağlıdır. Prosedür planlamasında yapılan hatalar görsel olarak hoş olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Saç çizgisinin yanlış konumlandırılmış olması, saçların doğru açıdan ekilmemeleri, gelecekteki olası dökülmelerin hesaba katılmamış olması gibi sebepler, saç ekiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilmektedir. Bu noktada, saç ekimi uzmanının el becerisi, bu alandaki tecrübeleri, öngörü yeteneği ve meslek ahlakı önem taşır.

Saç ekimi, neticelerinin net olarak gözlemlenmeye başladığı zaman dahil olmak üzere, en az 1 yıllık takvimin göze alınması gerektiği emekli bir süreçtir. Bu sebeple, sağlık, estetik, ekonomik ve psikolojik açıdan kayıplar yaşamamak adına, tüm süreçleri profesyonel bir şekilde yürütebilecek uzmanlarla bir araya gelmek gerekir.

Saç ekimi, saçlar hatalı bir uygulamaya kurban gitse dahi, donör alanda yeteri miktarda sağlıklı saç kökleri olduğu müddetçe telafi edilebilen ve tekrarlanabilen bir prosedürdür. Dolayısıyla, ilk işlem kaynaklı yaşanabilecek tüm görsel memnuniyetsizlikler revizyon saç ekimi prosedürüyle düzene sokulabilir.

Revizyon Saç Ekimi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hastalar genel olarak, ilk saç ekiminden kaynaklı yaşadıkları hayal kırıklığı sebebiyle revizyon saç ekimi öncesinde, ilkine oranla daha endişeli ve kaygılı olurlar. Bu aşamada doktorların ya da saç ekimi uzmanlarının yaklaşımı oldukça önemlidir. İlk muayenede hastanın beklentileri ve şikayetleri dikkatle dinlenir. Saç analizleriyle, hastanın revizyon saç ekimi için uygun olup olmadığı değerlendirilir. İlk saç ekimi ameliyatının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan uygulama hataları tespit edilir. Ön saç çizgisinin konumu planlanarak ekim yapılacak alanlar saptanır. Hasta işlem sonucunda nasıl bir görsel elde edileceğiyle ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Revizyon saç ekimi ameliyatında hangi düzeltmelerin yapılacağı, hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenir.

 • FUE: Seyrek alanların sıklaştırılmasında uygulanabilir.
 • Skar Revizyonu: FUT tekniğiyle gerçekleştirilen saç ekimlerinin en büyük dezavantajı skar oluşumudur. FUT tekniğinin kullanımı yaygın olmasa da, bu yöntemle gerçekleştirilmiş ameliyatlar sonrasında oluşan skarlar, revizyon saç ekimi ameliyatıyla düzeltilebilir. Bu işlemde greftler yara izi üzerine nakledilir.
 • Greftlerin Çıkarılması: Yanlış bir açıdan ekilen greftler çıkarılarak doğru yönde yeniden ekilir.

Revizyon Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Revizyon saç ekimi, farklı bir iyileşme prosedürüne tabi değildir. Daha önce bir veya birden fazla saç ekimi yaptırmış hastaların en büyük avantajı iyileşme sürecine hakim olmalarıdır.

 • FUE tekniğiyle lokal anestezi ya da sedasyon altında gerçekleştirilen revizyon saç ekimi ameliyatı sonrası hasta aynı gün içerisinde taburcu edilir.
 • Donör alanda ve ekilen alanda kızarıklıklar meydana gelebilir. 3 hafta içerisinde kızarıklıkların hafifleyerek kaybolması beklenir
 • Kaşıntı, şişlik, ağrı gibi fiziksel rahatsızlıkların 1 hafta içerisinde hafifleyerek ortadan kalkması beklenir.
 • İlk yıkama ameliyat sonrası 3. gün kontrole gidildiğinde doktor ya da sağlık personelleri tarafından yapılır. Hasta, saçlarını nasıl yıkaması gerektiği konusunda bilgilendirilir
 • İlk 1 hafta işlem bölgesinde kaşıntılar meydana gelebilmektedir. Bu aşamada hasta dikkatli olmalı, elle temastan kaçınmalıdır
 • Kafa bölgesi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalıdır.
10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

Revizyon Saç Ekimi Hakkında Diğer Detaylar

Ön Saç Çizgisi Nasıl Belirlenir?

Saç ekiminin başarı ölçütü doğal bir görünümdür. FUE, doğru bir şekilde uygulandığı ve saçlar doğru açılardan ekildiği takdirde saçlarda çim adam görünümü riskini tarihe karıştıracak kadar iddialı bir tekniktir. Saçlarda doğal bir görünüm elde etmek uygulanan tekniğe bağlı olduğu kadar, ön saç çizgisinin doğru bir şekilde konumlandırılmasına da bağlıdır. Ön saç çizgisi, kaş ile burun, burun ile çene arasındaki mesafe ölçülerek ve hastanın yaşı dikkate alınarak hesaplanabilir. En ideal ölçü, kişinin yüzüne ve yüz hatlarına uygun olandır.

Saç ekim uzmanının bu noktadaki öngörüsü çok önemlidir.

Ön saç çizgisinin alın bölgesine doğru daha alttan tasarlanmasının 2 dezavantajı vardır:

 • Saçlar çıktıktan sonra peruk gibi görünür
 • Memnuniyetsizlik halinde telafisi çok zordur

Ön saç çizgisinin geriden planlanması ise 3 açıdan avantajlıdır:

 • Yapay bir görünümün önüne geçer
 • Memnuniyetsizlik halinde telafisi mümkündür
 • Saç çizgisinin gerisine daha fazla greft ekme şansı olur