FAT Saç Ekimi

Fat Saç Ekimi Nedir?

Açılımı, Follicular Unit Autologous Transplantation olan FAT, otolog yağ transferi ile yapılan saç ekimi şeklinde de açıklanabilir. FAT saç ekimi tekniği, kişinin kendi yağ hücrelerinin kullanılması prensibine dayanır. FAT tekniği, yağ dokularının saç folikülleri üzerinde olumlu etkileri olduğu yönündeki bilimsel araştırmalar ve çalışmalar ışığında geliştirilmiş, bu yöntemle gerçekleştirilen saç ekimi işlemleri sonucunda saçlarda daha hızlı ve sağlıklı bir büyüme elde edildiği gözlemlenmiştir. FAT saç ekiminin en büyük ayırt edici özelliği, sadece saçların toplanma ve ekilme tekniklerine odaklı bir uygulama olmamasıdır. FAT aynı zamanda, saç ekimi yapılacak sahanın kalitesini de artırmayı hedefler. Ekim alanını elverişli hale getirmek için, zenginleştirilmiş yağlardan destek alır. Hasar görmüş deri dokusunun onarılması ve yenilenmesi sürecinde üstlendiği rolün, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide uygulanan birçok prosedüre ilham kaynağı olduğu bilinmektedir. Yağ transferi uygulamasında yağ enjeksiyonu sadece saç ekimi yapılacak alana değil, tüm kafa derisine uygulanmaktadır. Bu sayede, güçten düşmüş olsa da hali hazırda varlığını devam ettiren henüz dökülmemiş saçların da direncinin artırılması amaçlanır. FAT, saç derisini ekim prosedürüne hazır hale getiren ön uygulamadır. FUE tekniği ile gerçekleştirilen saç ekimi aşamalarına hazırlık sürecidir.

FAT Saç Ekimi Hangi Avantajları Sağlar?

 • Saç köklerini uyararak kafa derisini saç ekimine hazırlar
 • Saç köklerini destekleyerek saç ekimi sonrası büyüme sürecine katkı sağlar
 • Zayıflamış mevcut saçların güçlendirilmesine yardımcı olur
 • Saç ekimi sonrası çıkan saçların direncini artırır
 • Saç ekimi sonrası kafa derisinde yara iyileşme sürecini hızlandırır
 • Saç ekimi ameliyatları iyileşme sürecinin doğal reaksiyonu olan şok dökülmeler daha hafif düzeyde seyredebilir

FAT Saç Ekimi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

FAT saç ekimi birbirini destekleyen 3 farklı prosedürün bir arada uygulandığı cerrahi bir işlemdir.

1. Liposuction

FAT saç ekimi kişinin kendi vücut yağları kullanılarak gerçekleştirilen bir uygulamadır. İlk aşamada, bölgesel yağların olduğu alanlar tespit edilir. Bölgesel yağların en çok yoğunlaştığı alanlardan biri karın bölgesidir. Dolayısıyla, liposuction için seçilen donör alan genellikle karın bölgesi olmaktadır. Yağ dokuları hava almayan özel cihazlarla donör alandan titizlikle çıkarılır.

2. zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu

Vücut yağlarının alınması ve kafa derisine nakledilmesi arasında süreç kritiktir. Mümkün olduğunca zarar görmemesi canlı kalması gerekir. Ameliyathane ortamında özel bir işleme tabi tutularak elde edilen zenginleştirilmiş yağ, yine büyük bir özen ve titizlikle kafa derisine enjekte edilir.

3. FUE Saç Ekimi

Saç derisi, uygulanan yağ enjeksiyonuyla, saç ekimine hazır hale gelir. Öncelikle donör alandaki saçlar tıraş edilerek, greft toplama işlemine hazırlanır. Tek tek toplanan saç kökleri, FAT yöntemiyle verimliliği artırılmış ekim alanına yine tek tek nakledilir. FUE, tekniğinin tüm aşamaları uygulanarak tamamlanan FAT saç ekimi ameliyatı, uzman açısından, titizlik, özen, dikkat, el becerisi, hasta açısından da sabır gerektirir.

FAT Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci

FAT saç ekiminin önemli bir avantajı da, iyileşme sürecinin daha rahat ve konforlu bir şekilde atlatılabilir olmasıdır.

 • Saç ekimi uzmanı tarafından gerek görülmedikçe, hastanede yatışı gerektirmez
 • Kaşıntı ve kabuklanmalar daha az ve hafif düzeyde oluşması beklenir
 • Ameliyat sonrası ilk yıkama 3. gün gerçekleşir. İlk yıkama hemşireler tarafından, belli bir teknikle ve özel medikal şampuanlarla gerçekleştirilmelidir. Bu aşamada yıkamanın nasıl yapılacağı ve hangi ürünün kullanılması gerektiğiyle ilgili hasta detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Sonraki yıkamalar 10 günlük süreçte, tarif edildiği şekilde yapılmalıdır
 • 3-4 ay içerisinde yeni saçların oluşması beklenir
 • Yaklaşık 1 yıl sonra FAT saç ekiminin nihai görsel sonuçları gözlemlenebilir
10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

FAT Saç Ekimi Hakkında Diğer Detaylar

Saç ekimi, çeşitli nedenlerle kalıcı olarak saç dökülmesi yaşayan birçok insana çare olabilen bir uygulamadır. Saç ekimi prosedürlerinde kabul gören ve uygulanan tüm teknikler, teknolojiyle birlikte ivme kazanarak kendi içinde de yenilenmektedir. Hasarlı deri üzerindeki yenileyici özelliğinden güç alarak geliştirilen FAT, uygulama sonuçlarından elde edilen tatmin edici geribildirimleriyle, saç ekimi teknolojisini bir üst seviyeye çıkaran umut verici bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Dünya genelinde kadın ve erkekler üzerinde yapılan bilimsel ve deneysel çalışmalar, otolog yağ transferinin, alopesi veya diğer saç dökülmesi problemlerinde etkili olabildiğini gösteriyor. FAT saç ekimi, yağ dokusunun, saç sağlığını destekleyen bir potansiyele sahip olduğu kanaatinde birleşen bilimsel araştırmaların ışığında geliştirilmiş, umut vaat eden bir prosedürdür.