Göz Kapağı Estetiği

Göz Kapağı Estetiği (Blefaroplasti) Nedir?

Göz kapağı, yaşlanmanın görsel etkilerinin ilk olarak gözlemlendiği yerlerden bir tanesidir. Cilt, yaşlanmayla birlikte elastik yapısını kaybederek gevşemeye ve sarkmaya başlar. Göz kapaklarında bulunan ince deri yapısının, zamana ve yer çekimine yenik düşerek kendini bırakmaya başlaması, sadece görsel açıdan değil, görme fonksiyonunu etkileyecek noktaya gelme potansiyeli bakımından da sorun olabilmektedir. Göz kapaklarında düşme, gevşeme, sarkma ve kırışıklık gibi problemlerin oluşmasını tetikleyen temel sebep, yaş faktörüdür. Bunun yanı sıra, sigara, tütün, alkol gibi alışkanlıkların da, cilt yapısını bozarak cilt yaşlanmasını hızlandırdıkları düşünülmektedir.

Göz çevresi, yaşlanma etkisi dışında, üst göz kapaklarının yapısal olarak düşük görünümde olması, göz kapağıyla ilgili şekil ve işlev bozuklukları gibi nedenlerle de yüz bölgesinde istenmeyen bir görüntüye sebep olabilmektedir. Yine aynı şekilde alt göz kapaklarında beliren torbalanma ve kırışıklık da son derece rahatsız edici bir görüntünün oluşmasına vesile olabiliyor. Estetik Palstik ve Rekonstrüktif Cerrahide Blefaroplasti olarak adlandırılan göz kapağı estetiği, alt ya da üst göz kapaklarının cerrahi müdahalelerle göz çevresinde uyumlandırılması işlemidir. Göz kapağı estetiği tek başına ya da diğer yüz estetiği prosedürleriyle bir arada uygulanabilir. Düşük göz kapağı, sarkma, kırışıklık gibi görsel bütünlüğü bozacak her türlü problemin estetik prosedürlerle giderilebilmesi mümkündür.

Göz kapağı estetiği için katı bir yaş sınırlaması yoktur. Genel olarak 35 yaş üstü kişilere uygulansa da, doğuştan gelen ve göz kapağının yapısal olarak düşük olduğu durumlarda da daha erken yaşlarda gerçekleştirilebilir. Göz kapaklarındaki düşme, sarkma, kırışıklık, torbalanma gibi görsel deformasyonlar, kişilerin, yorgun, hasta veya mutsuz görünmelerine yol açabilmektedir. Göz kapağı estetiğiyle hedeflenen sonuç; yüz bölgesinde daha genç, sağlıklı, dinç ve dinamik bir estetik tablo oluşturmaktır.

Bu liste boyun bölgesini doğrudan etkileyen ve yaşlanmayı tetikleyerek dolaylı olarak etkileyen sebeplerden oluşmaktadır. Yaşlanmanın görsel belirtileriyle ilgili geri bildirimleri boyun bölgesini analiz ederek almak mümkündür. Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahinin yüz estetiği prosedürleri kapsamında değerlendirilen boyun estetiğinde amaç, sarkma ve kırışıklık kaynaklı meydana gelen görsel deformasyonun onarılmasını ve kişinin daha genç, dinç, sağlıklı ve zarif bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır.

Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Cerrahi olarak gerçekleştirilen tüm ameliyatlar için geçerli olan ön şart, kişinin yapılacak müdahaleyi tolere edebilecek düzeyde sağlıklı olmasıdır. Bu sebeple ilk olarak kişinin genel sağlık durumunun uygunluğu değerlendirilir. Hastanın verdiği bilgilerin, gerekli görülen kan tahlillerinin ve detaylı fiziki muayenenin neticesine göre, göz kapaklarına cerrahi olarak müdahale edilmesine karar verilmişse ameliyat öncesi ve sonrası süreci kapsayan detaylı bir prosedür planlaması yapılır. Hasta, göz kapağı estetiği ameliyatı öncesi, ameliyat aşamasını ve sonrası iyileşme sürecini olumsuz yönde etkileme potansiyeli olan tehditlerle ilgili detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Doktor, varsa düzenli olarak kullanılan veya kan sulandırıcı etkisi olan bazı ilaçların ameliyattan önce kullanılmasına ara verilmesini isteyebilir. Blefaroplasti ameliyatlarında sadece üst göz kapağına müdahale edilecekse genel olarak lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Anestezi şekli, alt göz kapağının ve göz kapağı estetiğinin başka yüz estetiği prosedürleriyle bir arada yapılıp yapılmayacağına bağlı olarak değişebilmektedir. Üst göz kapağı estetiği ameliyatı, üst kapaktaki göz katlanma çizgisinden kesi açılarak fazla derinin alınması ve göz çevresinin estetik bir şekle sokulması amaçlanarak yapılır. Alt göz kapağı estetiğinde ise alt kirpik bölgesinden açılan kesi ve torbalanma olarak adlandırılan yağ pedlerinin çıkarılmasıyla yapılır.

Göz Kapağı Estetiği Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Göz kapağı estetik ameliyatı sonrası hasta bir süre dinlendirildikten sonra aynı gün içerisinde taburcu edilebilir. Hastanede yatışı gerektirmeyen bir operasyondur. Ameliyat sonrasında kesi yerleri küçük bantlarla kapatılır. Gözleri tamamen kapatacak şekilde bandaj yapılmaz. Dolayısıyla gözler ameliyat sonrası kapalı kalmayacaktır. İşlem bölgesinde şişme ve morarma meydana gelebilir. Bu beklenen olağan bir durumdur ve en geç 1 hafta içerisinde geçmesi beklenir. Hasta ameliyat sonrası gözü yoran ya da zorlayan aktivitelerden kaçınmalıdır. Hasta, şişliklerin de inmesiyle birlikte 1 hafta sonra çalışma hayatına dönebilir. Ameliyat sonrası ödemlerin ve olası morarmaların daha çabuk iyileşebilmesi için doktorun önereceği süre boyunca buz kompresi yapmak gerekir. Reçete edilen antibiyotik, pomad ve göz damlaları düzenli olarak tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Ameliyata bağlı olarak gelişen ağrı ve sızlamalar genel olarak hafif düzeyde seyreder ve basit ağrı kesicilerle ve reçete edilen göz damlalarıyla kontrol altına alınabilir.

10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

Göz Kapağı Estetiği

Göz kapağı estetiği ile ilgili en çok endişe duyulan konulardan bir tanesi de bu ameliyatın görme fonksiyonuna zarar verip vermediğidir. Göz kapağı ameliyatları göz kapağı üzerinde bulunan deri sarkmasıyla ve alt göz kapağındaki deformasyonla ilgilenir. Bu sebeple, görme kabiliyetine zarar vermesi olası değildir. Ameliyat sonrasında işlem bölgesi sadece kesi alanından ince bantlarla kapatılır. Dolayısıyla iyileşme sürecinde dahi görmeyi engelleyecek bir durum oluşmaz. Endişe yaratan konulardan bir diğeri de iz kalıp kalmayacağıdır. Ameliyat esnasında kesi oluşturulan alan göz kapağı katlanma çizgisidir. Bu alanda açılan kesi kaynaklı ufak izler gizlenerek görsel açıdan rahatsız edici bir sorun olmaktan çıkarılır. Ve zamanla da silikleşmesi beklenir.