Meme Dikleştirme

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nedir?

Doğurganlığın ve dişiliğin en belirgin sembolü olan memeler, annelik duygusunu beslemesi ve cinsel yaşamın önemli bir parçasını oluşturması bakımından kadınların dünyasında oldukça hassas bir yere sahiptir. Hangi yaşta olursa olsun, bütün kadınların ortak arzusu, sağlıklı ve sarkmamış memelere sahip olmaktır. Memeler zaman içerisinde, çeşitli nedenlerle yer çekimi karşısında dayanma gücünü yitirerek sarkmaya başlayabilir. Doğum yapmış olmak, emzirme döneminde süt kanallarının dolması ve emzirmeyle birlikte boşalması, ani ve hızlı kilo alımı ya da kilo kaybı, genetik özellikler, yaşlanma vb. gibi durumlar memelerin zaman içerisinde deforme olmasına ve sarkmasına sebebiyet verebiliyor. İşte tam da bu noktada Estetik Plastik Ve Rekonstüktif cerrahi, tatmin edici sonuçlar sunan çözüm seçenekleriyle kadınlara kapısını cömertçe sonuna kadar açıyor.

Meme dikleştirme, kaldırma ya da tıp literatüründeki adıyla mastopeksi, meme estetiği prosedürleri içerisinde oldukça rağbet gören estetik ameliyatlardan bir tanesidir. Sarkık meme probleminin yarattığı görsel bozukluğu gidermesi ve kadınların dünyasında özgüven tazelemesi bakımından yarattığı psikolojik avantajı göz ardı etmemek gerekir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı ile ilgili planlama yapılmadan önce, kişinin ameliyata uygunluğu değerlendirilir. Bu sebeple yapılacak ilk doktor görüşmesi önemlidir. Doktor öncelikle, meme sarkması şikayetiyle başvuran hastanın, ameliyattan beklentilerini, tıbbi operasyon geçmişini, sağlık hikayesini dinleyerek, ameliyata engel teşkil eden bir durumu olup olmadığını tespit eder. Ameliyat süreciyle ilgili hasta detaylı bir şekilde bilgilendirilerek, beklentiler gerçekçi bir zemine oturtulmaya çalışılır. Ameliyat planı oluşturulmadan önce detaylı ultrason tetkikleri ve kan tahlilleri talep edilir. Fiziksel muayene ve laboratuvar testleri sonucunda ameliyata karar verilir.

Meme dikleştirme prosedürü planlanırken memenin sarkma şekli ve derecesi gözlemlenerek, analiz edilir. Memede sarkma üç evreye ayrılarak incelenir. Meme başının, meme altı çizgisi hizasında olduğu seviye 1.derecede yer alan hafif sarkma kategorisinde değerlendirilebilir. Orta seviyede sarkma probleminden söz edebilmek için, meme başının meme altı çizgisinden 1-3 cm aşağısında olması gerekir. 3 cm’yi aşan durumlarda ise 3.derece sarkmadan bahsedilebilir. Memelerde sarkıklık oranının tespit edilmesi, meme dikleştirme ameliyatında kullanılacak cerrahi tekniğin belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Hafif düzeydeki sarkmalar için, meme başını çevreleyen halkanın bir kısmı çıkarılarak meme halkası yukarıya doğru konumlandırılır. Daha ileri düzey sarkma problemlerinde ise, meme halkasından daha büyük bir parça çıkarılması gerekir. Ters T olarak tabir edilen meme areolası ve meme altına doğru kesi yapılır. Meme dikleştirme ameliyatlarında hedeflenen sonuç, beden yapısına uygun, orantılı ve simetrik bir görünüm elde etmektir. Hastaya eş zamanlı meme protezi de eklenerek, meme büyütme uygulaması yapılabilir. Yaklaşık 2 ila 3 saat arası süren meme dikleştirme ameliyatları, çoğunlukla genel anestezi altında yapılsa da, lokal anesteziyle veya intravenöz sedasyon ile de gerçekleştirilebilir. Anestezi şekline ve yöntemine, meme dikleştirme prosedürünün planlanması sürecinde, hastanın sağlık durumu göz önünde bulundurularak, doktor tarafından karar verilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatında İyileşme Süreci Nasıldır?

Meme dikleştirme ameliyatlarında iyileşme süreci, kişiden kişiye ve uygulanan ameliyat tekniğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu süreci mümkün olduğu kadar kısaltmanın ve bir an önce toparlanmanın sağlanabilmesi için, hastanın ilaçlarını düzenli kullanması, doktorun ameliyat sonrası bakım önerilerine kulak vermesi gerekir. Enfeksiyon oluşma riskini önlemek için dikkat edilmesi gereken en önemli konunun hijyen olduğu unutulmamalıdır. Bakım süreciyle ilgili gereken hassasiyet gösterildiği takdirde hasta operasyondan 1 hafta sonra işine dönebilir. Yaklaşık 6 hafta içerisinde de hastanın iyileşme sürecini tamamlamış olması beklenir. Meme dikleştirme operasyonunun sonuçlarını daha net bir şekilde görebilmek için 6 aylık bir zaman tanınması gerekmektedir.

10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

Meme Dikleştirme Operasyonu Hakkında Diğer Detaylar

Ne yazık ki formunu, diriliğini kaybederek sarkan memelerin doğal yollarla yeniden form kazanması mümkün değildir. Meme sarkması probleminin giderilmesinde en etkili çözüm, meme dikleştirme ameliyatıdır. Meme dikleştirme ameliyatlarında başarı hedefine giden yolun; teknolojik donanıma sahip bir klinikten, sahip olduğu teknolojiyi doğru bir şekilde uygulayabilen, alanında uzman bir cerrahtan, ameliyat öncesi ve sonrası süreçlerde neleri yapması ve nelerden kaçınması gerektiği konusunda bilinçli davranan bir hastadan geçtiği unutulmamalıdır.

Hastanın, meme dikleştirme ameliyatı öncesi ve sonrasında iyileşme sürecinin daha çabuk olabilmesi için dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır.

Hasta;

  • Varsa kronik hastalıkları, düzenli kullandığı ilaçlar, ameliyat tecrübeleri gibi konularda doktorunu mutlaka bilgilendirmeli
  • Ameliyat öncesi kan sulandırıcı ilaçlar kullanmamalı
  • Gerek anestezi açısından, gerekse de ameliyat sonrası iyileşme süresinin uzamaması bakımından, ameliyattan yaklaşık 1 hafta önce sigarayı bırakmalı
  • Ameliyattan sonra ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalı
  • Ameliyat bölgesini güneş ışınlarından korumalı