Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu Nedir?

Tıp literatüründe mastektomi olarak adlandırılan meme kanseri ameliyatları, meme dokusunun bir kısmının veya tamamının çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Kadınlar için anneliğin ve dişiliğin temsilcisi olan memelerin alınması, psikolojik travmalara yol açabilmektedir. Bu tarz ameliyatlar sonrasında yaşanabilecek duygusal çöküntülerin önüne geçmek için, rekontrüksiyon meme estetiği cerrahisi avantajlı bir seçenektir.

Meme rekonstrüksiyonu, diğer bir deyişle meme onarımı, kanser veya başka hastalıklar nedeniyle memenin alınması sonrasında, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi tarafından gerçekleştirilen bir prosedürdür. Meme rekonstrüksiyonu ameliyatlarında amaç, meme dokusunun yeniden oluşturulmasını sağlamaktır. Meme onarımı operasyonları, kansere bağlı gelişen dokunun çıkarılma ameliyatıyla birlikte yapılabildiği gibi, sonrasında da gerçekleştirilebilmektedir. Meme rekonstrüksiyonu, memelerin alınması sebebiyle yaşanabilecek psikolojik sıkıntıları bertaraf etmesi bakımından, meme estetiği cerrahisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Meme alınması ameliyatıyla birlikte eş zamanlı olarak yapılmasının avantajı, ameliyat sonrası memesiz geçirilecek sürecin psikolojik sıkıntılarını ortadan kaldırmaktır. Ancak bazı durumlarda, meme rekonstrüksiyon ameliyatı için bir süre beklemek gerekebilir. Meme onarımının ne zaman yapılacağı, hastanın sağlık durumu, yaşı, kilosu gibi faktörlere bağlıdır.

Meme Rekonstrüksiyonu Nasıl Yapılır?

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatları üç teknikle gerçekleştirilebilir.

  • Hastanın kendi dokusunu kullanarak
  • Meme İmplantı kullanarak
  • Her iki tekniği bir arada kullanarak

Hastanın kendi dokuları kullanılarak gerçekleştirilen meme onarımı ameliyatları, karın, sırt, kalça ve bacaklardan alınan dokularla gerçekleştirilmektedir. Meme implantı ile birlikte uygulanması kararı, dokunun vücudun hangi bölgesinden alınacağına bağlı olabilmektedir. Silikon protezlerle gerçekleştirilen meme rekonstrüksiyonu ameliyatları diğer yöntemlere nazaran daha kolay ve zahmetsizdir. Meme dokusunun yeniden oluşturulması amacıyla yapılan meme onarımı operasyonlarında hangi yöntemin uygulanacağını belirleyen bazı unsurlar vardır.

Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Meme onarımı ameliyatı sonrası birkaç gün hastanede kalmak gerekebilir. İyileşme ve toparlanma süreci ameliyatta kullanılan tekniğe bağlı olarak değişebilmektedir. Gündelik hayata dönüş takvimi doktor tarafından belirlenir. Ameliyat sonrası, doktorun reçete ettiği ilaçların düzenli olarak kullanılmasıyla ve özenli bir bakımla, 10 gün içerisinde normal hayata dönüş mümkün olabilmektedir. Memenin alınmasından kaynaklı oluşan his kaybı zaman içerisinde tamamen olmasa da büyük ölçüde düzelebilmektedir. Ameliyat sonrası kaygı yaratan durumlardan bir tanesi de yara izleridir. Bu durumun da zaman içerisinde hafiflemesi beklenir. Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, meme onarımı ameliyatlarında da komplikasyon oluşma riskini artıracak davranışlardan kaçınmak gerekir. Bu tarz ameliyatların en büyük riski yaranın geç iyileşmesidir. Bu sebeple sigara kullanan hastaların ameliyattan en az 2 hafta önce sigarayı bırakması ve sonrasında tekrar başlamaması önerilir. Zira, sigara kullanımının yara iyileşme sürecini uzatan önemli bir etken olduğu düşünülür. Yara bakımını ameliyattan bir süre sonra hastanın üstlenmesi gerekecektir. Enfeksiyon oluşma riskini ortadan kaldırmak için verilen ilaçları aksatmadan, düzenli olarak kullanmanın yanı sıra pansuman yapılırken hijyen kuralları göz ardı edilmemelidir.

10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

Meme Rekonstrüksiyonu Hakkında Diğer Detaylar

Meme kanseri, hastalığın evresine göre, meme dokusunun bir kısmının veya tamamının çıkarılması yöntemiyle tedavi edilir. Kadınlar için tatsız çağrışımlara neden olan meme kanseri hastalığı, günümüz teknolojisi ve tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde başlangıç evresinde tespit edildiği takdirde yorucu ve uzun bir tedavi sürecine gerek kalmadan, iyileşmenin sağlanabildiği bir hastalıktır. Meme dokusunun bir kısmının, memenin tekinin veya her ikisin birden alınmasının elzem olduğu durumlarda, Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif cerrahi, meme kaybından kaynaklı oluşabilecek duygusal yoksunluğu gidermesi, hastanın bu sebeple yaşayabileceği tüm psikolojik olumsuzlukları telafi etmesi bakımından yüz güldüren sonuçlar vaat etmektedir. Her kadın meme bölgesini el yordamıyla düzenli olarak kontrol etmeli, memelerinin şeklini ayna karşısında titizlikle incelemelidir. Ayrıca 35 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çektirmeyi de ihmal etmemelidir. Meme estetiği cerrahisi alanında yapılan tüm ameliyatlar için öncelikle mamografi talep edildiği bilinmelidir.