Androgenetik Alopesi Ve Saç Dökülmesinde Rejeneratif Kök Hücre Tedavisindeki Gelişmeler

Androgenetik Alopesi Ve Saç Dökülmesinde Rejeneratif Kök Hücre Tedavisindeki Gelişmeler

Kök hücre vücuttaki tüm doku ve organların temel hücresidir. Göbek kordonunda, yağ dokularında ve kanda bol miktarda bulunan kök hücre, kemik iliği naklinde ve bazı kan hastalıklarında yaygın bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Hasarlı doku ve organların yenilenmesinde önemli bir rol oynayan kök hücrenin başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Kendini yenileyebilme
  • Çoğalabilme
  • Başka hücreye dönüşebilme
  • Hasarlı dokuyu onarabilme

Sahip olduğu özelliklerle, ciddiyet arz eden birçok hastalıkta uygulanan kök hücre tedavisi, son yıllarda, saç dökülmeleri için de yenilikçi bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar ve klinik deneyler, kök hücre tedavisinin, doku mühendisliği yaparak saç köklerini iyileştirdiği ve yeni saç oluşumunu desteklediğini ortaya koymaktadır. Otolog hücre kaynağından elde edilen kök hücrelerin, işlemden geçirilerek saç derisine uygulanmasıyla, saç köklerinin canlandığı gözlemlenmiştir. Kök hücre tedavisi ile anagen faz uzatılarak, saç dökülmelerinin azaltılması hedeflenmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, son dönemin en gözde saç dökülmesi tedavi seçeneklerinden biri haline gelen kök hücre tedavisinin; saç ekimi, PRP veya mezoterapi ile bir arada uygulandığında daha da etkili sonuçlar sunduğu gözlemlenmiştir.

Saç Dökülmeleri İçin Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kulak arkasından saç köklerini içerir yağ dokusu alınmaktadır. Özel bir cihaz yardımıyla, kök hücre ayrıştırılarak saçların döküldüğü alanlara enjekte edilmektedir. Kök hücre tedavisinde tek seans yeterli olabileceği gibi, saç dökülmelerinin yoğunluğuna göre birkaç seans tekrar edebilmektedir. Donör alandan toplama işlemi yapılırken bölge uyuşturulabilmektedir. Ayrıştırılmış kök hücrenin, enjekte edilme aşamasında anesteziye genel olarak ihtiyaç duyulmamaktadır. Kök hücre tedavisinin kesin sonuçlarını görebilmek için 6 ay beklemek gerekmektedir.

Kök Hücreli Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi prosedürü, çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişen saç dökülmelerinin kalıcı olduğu durumlarda uygulanan cerrahi bir seçenektir. Saç ekimi uygulanırken, zayıflamış alanların kuvvetlendirilmesi ve bu bölgelerde saç dökülmelerinin engellenmesi amacıyla kök hücre tedavisinden destek alınabilmektedir. Saç ekimi aşamasına geçilmeden önce, kök hücre tedavisi uygulanmaktadır.

PRP İle Kök Hücre Tedavisi Aynı Şey mi?

Kök hücre tedavisiyle PRP genel olarak birbirine karıştırılmaktadır. Her ne kadar, PRP ile kök hücre tedavisinin etki mekanizması aynı olsa da, birbirinden farklı özelliklere sahip iki farklı tedavidir. Açılımı, Platelet Rich Plazma olan ve Trombositten Zenginleştirilmiş Plazma anlamına gelen PRP, son 10 yılda, saç dökülmesi tedavilerinde rağbet gören bir uygulama haline gelmiştir. PRP tedavisinde, pıhtılaşma hücreleri olarak bilinen trombositlerin onarma gücünden faydalanılır. Santrifüj edilerek ayrıştırılan trombositten zengin plazma saç köklerine enjekte edilerek, saç köklerinin uyarılmasını ve canlandırılmasını sağlar. Trombositler hem büyüme faktörü hem de büyüme hormonu içerirler. Bu da yeni saç oluşumunun desteklenmesini sağlar. Ancak, pıhtılaşma özelliğine sahip olan trombositlerin, çoğalma özellikleri yoktur. PRP, kök hücre tedavisinden bu noktada ayrılır. Kök hücre; çoğalabilme, başka bir doku ve organa dönüşebilme gibi güçlü özelliklere sahiptir. Kök hücre tedavisinde, kök hücrenin büyüme hormonuna duyduğu ihtiyaç da PRP ile karşılanabilmektedir. Bu sebeple, gerekli görülen durumlarda iki yaklaşımın da bir arada kullanılması tavsiye edilmektedir.

Sonuç olarak, saç dökülmeleri için son yıllarda geliştirilen, etkinliği klinik olarak da kanıtlanmış tüm yenilikçi tedaviler, tek başına uygulanabileceği gibi, bir arada da uygulanabilmektedir. Kök hücre tedavisi de, onarıcı ve yenileyici etkisiyle, saç dökülmelerine karşı geliştirilen en iddialı tedavi seçeneklerinden biri haline gelmiştir.