Rutin Analizler Check-up Uygulaması

Rutin Analiz Check-up Uygulaması

1. Hemogram (Tam Kan Sayımı Testi)

Hemogram testi, kan hücrelerinin sayısal ve özellik bakımından analiz edilmesidir. Hemogram testleri, genel sağlık durumuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için uygulanır. Hastalıkların tespiti veya tedavisi yapılan hastalıkların takibi açısından son derece önemli bir göstergedir. Tam kan sayımı anlamına gelen hemogram testinde alyuvarlar, akyuvarlar, trombositler sayılarına ve yoğunluklarına göre incelenmektedir.

WBC

Beyaz kan hücresi, yani akyuvar anlamına gelen WBC, İngilizce White Blood Cell kelimelerinin baş harflerini oluşturur. Lökosit olarak adlandırılan akyuvarlar, vücutta bağışıklık sisteminin bekçileridir. Referans değerinden yüksek ya da düşük olması, farklı durumların veya sorunların varlığına işaret edebilir.

Kanda WBC değerinin yüksek olmasına neden olabilecek etkenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Vücutta enfeksiyon
 • Gebelik,
 • Hormonal dengesizlikler
 • Sigara kullanımı,
 • Stres ve kaygı
 • Lösemi
 • Bazı alerjik hastalıklar

Kanda WBC değerinin düşük olmasına neden olabilecek etkenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Gribal enfeksiyonlar
 • Kemik iliği hastalıkları
 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Bazı romatizmal hastalıklar

Bunların tespiti için, WBC tek başına yeterli olmayabilir. Diğer kan sayımı değerleriyle bir arada analiz edilmesi gerekmektedir.

HGB

HGB ile kandaki hemoglobin seviyesi ölçülür. Hemoglobin alyuvarlar içerisinde yer alan bir proteindir. Düşük hemoglobin değeri, anemi hastalığına işaret ediyor olabilir. Hemoglobinin yüksekliği bazı kan hastalıklarının işareti olabileceği gibi, felç geçirmeyi veya kalp krizini de tetikleyebilmektedir. Hemoglobin yüksekliği, risk taşıyan sağlık sorunları oluşturma potansiyeli bakımından dikkate alınmalıdır.

PLT

PLT testi, kandaki trombosit sayısını ve hacmini gösterir. Trombositler vücutta tamirci kan hücreleri olarak görev alırlar. Yapılan tam kan sayımı testi sonucunda PLT değerinin normal referans aralıklarının çok üzerinde olması da çok altında olması da sağlık durumu açısından önemlidir.

HCT

Alyuvarların oranını ölçen testtir. Hematokrit olarak adlandırılırlar. Kan sayımında, HCT değerinin düşük olması, oksijen taşımakla görevli olan eritrositlerin, yani alyuvarların kanda az miktarda olduğunu gösterir. Bu durum anemi olarak değerlendirilir. HCT yüksekliği ise, dehidrasyon kaynaklı olabileceği gibi, ciddi hastalıklara da işaret ediyor olabilir.

MCV

Kan hücresinin hacmini ölçen değerdir. Ortalama kan hücresi hacmi olan MCV yüksekse B12 vitamini eksikliği, folik asit, kullanılan ilaçların yan etkisi gibi nedenlere bağlı olabilmektedir. MCV düşüklüğü ise, bazı kronik hastalıklar, regl dönemi, B6 vitamini eksikliği gibi nedenleri akla getirebilmektedir.

2. Tiroid Fonksiyon Testleri

Tiroid bezi, boyun ön yüzünde yer alan ortalama 15 gr ağırlığında bir organdır. Vücut sağlığı açısından hayati önemi olan hormonlar salgılar. Kan tahliliyle yapılan tiroid fonksiyon testlerinde, tiroid bezinin iyi çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

T3 Testi

Tiroid bezi tarafından salgılanan hormonlardan biri olan T3 hormonunun kandaki düzeyi, tiroid hastalıklarıyla ilgili bilgi verir.

T4 Testi

Tiroid bezinin salgıladığı bir diğer hormon da T4’tür. T4 değerinin yüksekliği veya düşüklüğüne bağlı hastalıkların tespit edilebilmesi için, T3 hormonu ile bir arada değerlendirilmesi gerekir.

TSH

Beyinde hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonu, tiroid bezini harekete geçirmekle ve çalıştırmakla görevlidir. TSH tiroid bezini uyarıcı hormondur. TSH yüksekliği, tiroidin az çalıştığının göstergesidir. TSH değerinin düşük olması ise tiroidin fazla çalıştığı anlamına gelir.

10

Alanında Uzman Doktor

4

Tıbbi Branş

2000

Başarılı Operasyon

3. Demir, TDBK, Ferritin

Demir: Demir testi ile, kandaki demir miktarı ölçülür. Alyuvarlarda bulunan hemoglobin proteinin üretimi için gerekli bir mineraldir.

Ferritin: Ferritin demirin depolanmasını ve serbest bırakılmasını sağlayan proteindir. Alyuvarların, dokulara oksijen tedarik edebilmesi için demire ihtiyaç vardır. Bunu da demir deposu olan ferritinden temin eder.

TDBK: Açılımı Toplam Demir Bağlama Kapasitesi olan TDBK, anemiden şüphelenildiği durumlarda veya demir eksikliğine bağlı olabilecek başka hastalıkların araştırılmasında uygulanan bir testtir.